CE markering

De Europese Verordening Bouwproducten (CPR) is sinds 1 juli 2014 wettelijk verplicht. Het doel van de CPR
is 
het op de markt kunnen brengen van producten zonder handelsbelemmeringen.

 

Vanaf deze datum moeten alle bouwproducten, waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat, voorzien zijn van CE-markering gebaseerd op het nieuwe wettelijke kader van de CPR. 

Volgens EU Verordening nr. 305/2011 CPR (Construction Products Regulation) moeten staalproducten die onder geharmoniseerde normen vallen voorzien zijn van een prestatieverklaring, de Declaration of Performance (kortweg DoP).

Een Declaration of Performance (DoP) :

  • is verplichte wettelijke informatie;
  • geeft prestaties van een staalprofiel betreffende de essentiële kenmerken van het product, overeenkomstig de bijbehorende normen.

Bedrijven die werk uitvoeren in de bouw en staalconstructies moeten ervoor zorgen dat hun producten herleidbaar zijn. Om dit voor u als klant eenoudiger te maken heeft Hattemleeuw een eigen DoP opgesteld voor de volgende normen :

  • EN 10025-1 Warmgewalste producten van constructiestaal
  • EN 10219-1 Koudvervaardigde buisprofielen
  • EN 10255 Buizen van ongelegeerd staal
  • EN 10210-1 Warmgevormde buisprofielen (volgt op korte termijn)

Voor producten welke buiten de EU verordening vallen is het niet noodzakelijk een DoP beschikbaar te stellen.

Om onze eigen DoP´s te mogen uitgeven hebben wij een FPC handboek opgesteld waarin onze processen omtrent de CE markering omschreven staan. Dit FPC handboek is door KIWA goedgekeurd.

Voor u als klant betekent dit dat u alleen onze vrachtbrieven met CE markering hoeft te archiveren. De bijbehorende DoP kunt u op onze website vinden.

Voor materiaal met een rekgrens van 355N/mm2 of hoger zijn wij verplicht een 3.1 certificaat mee te leveren.

Onderstaand de bijbehorende documenten:

certificaat EN10025.pdf
certificaat EN10210.pdf
certificaat EN10219.pdf

DOP EN10025.pdf
DOP EN10210.pdf
DOP EN10219.pdf
DOP EN10255.pdf